Sex pro vyvolání porodu?

Můžete použít sex k přirozenému vyvolání porodu? Vědecké důkazy říkají, že... Tenhle článek překládám z videa a článku Evidence on using Sex for Natural Labor Induction Mít sex je obyčejně doporučováno…