Sex pro vyvolání porodu?

Sex pro vyvolání porodu?

Můžete použít sex k přirozenému vyvolání porodu? Vědecké důkazy říkají, že…

Tenhle článek překládám z videa a článku Evidence on using Sex for Natural Labor Induction

Mít sex je obyčejně doporučováno pro lidi jako způsob, jak vyvolat porod ke konci těhotenství. Je však toto doporučení založeno na důkazech? Co říkají výzkumy o tom, zda sex pomáhá vyvolání porodu nebo ne?

Jeden z důvodů, pro které je sex považován za vyvolávající porod, je kvůli spermatu. 

Lidská sperma je biologickým zdrojem, který má nejvyšší koncentraci prostaglandinů, jaká se může vyskytnout přirozeně. A je známo, že prostaglandiny působí na zrání děložního čípku a připravují ho na porod. Prostaglandiny se také používají k vyvolání porodu v porodnici.

Pokud Vás zajímá, jak probíhá vyvolání porodu a chcete probrat své možnosti (a i jiné další způsoby přirozeného vyvolání porodu), napište mi.

Také se prokázalo, že orgasmus zvyšuje aktivitu dělohy u zdravých těhotných žen.

Důkazy o tom, zda sex funguje při vyvolávaní porodu, jsou však poměrně nerozhodné.

Našli jsme pouze jednu randomizovanou studii, která toto zkoumala. 108 ženám doporučili sex v těhotenství a 102 ženám, druhé skupině, ho ani nedoporučili, ani od něj neodradili. Zatímco první skupina hlásila víc sexuální aktivity než kontrolní skupina, přibližně 60% žen v podpořené sexuální skupině mělo sexuální aktivitu, ve srovnání s 40% u těch, které nebyly ani povzbuzované  ani odrazované.

A v těchto dvou skupinách nebyly žádné rozdíly v spontánním začátku porodu, ani v tom, jak zralé byly jejich děložní čípky, když se dostaly do nemocnice, ani v míře císařského rezu, ani v žádném jiném výsledku. Také orgasmus nebyl spojen se spontánním porodem u těchto žen.

Takže, to byla randomizovaná kontrolní studie.

Vědci zaznamenali mírně odlišné výsledky, když jenom sledovali, jak často ženy měli sex a pak se podívali, jak a kdy začali rodit.

Například v jedné studii výzkumní pracovníci požádali 200 zdravých žen s nekomplikovanými těhotenstvím, aby si drželi deník sexuální aktivity od 36 týdnů až do porodu a pak odpovídaly na dotazník.

Zjistili, že uvedený sex v termínu byl významně spojen s dřívějším nástupem porodu a sníženou potřebou indukce porodu v 41. týdnu. Jinými slovy, u žen, které uvedly že měly sex, bylo méně pravděpodobné, že těhotenství bude trvat víc než 41 týdnů.

Podobně v jiné studii v Iránu výzkumníci zkoumali sexuální aktivitu u 215 nízkorizikových těhotných žen, které byly v 36. týdnu nebo dál. 105 žen hlásilo pohlavní styk v posledních týdnech těhotenství a 110 žen neuvedlo žádnou sexuální aktivitu. Zjistili, že sex v termínu byl významně spojen s nižší mírou přenášení a menší potřebou lékařské indukce – vyvolání porodu.

Sex v termínu byl spojen s nižší mírou přenášení a menší potřebou vyvolání porodu.

Nicméně, u těchto pozorovacích studií nevíme, jestli je to samotný akt sexu, který ovlivňuje tyto výsledky, nebo jestliže se jen zdravější ženy rozhodnou zapojit se do sexuální aktivity a pak taky mají spontánní porod dříve.

Někteří lidé mohou mít ohledně sexu před termínem obavy, aby v té určité době nezačali rodit. Jedna případová kontrolní studie 245 předčasně narozených dětí nebo dětí na hranici s termínem zjistila, že sex během posledních dvou týdnů těhotenství byl spojen s předčasným porodem. Ale to byla jen jedna studie a nyní výzkumníci tvrdí, že aktuální důkazy nejsou dostatečně silné na to, aby doporučovali ženám před termínem vyvarovat se pohlavnímu styku. 

Potřebujeme více výzkumu k prozkoumání sexuálního styku jako možného spouštěče spontánního porodu.

Takže existuje pouze jedna randomizovaná studie zkoumající tuto otázku. Byla však poněkud chybná v tom, že jedné skupině sex tak nějak doporučovali a druhé skupině ho ani nedoporučovali, ani jim ho nevymlouvali. Takže to nebylo tak, že v jedné skupině sex měli a ve druhé ne, jenom se lišili v procentech. A tato jedna studie tedy nenašla žádný důkaz na podporu sexu jako způsobu vyvolání porodu.

Další výzkumy poskytují smíšené výsledky, které můžou taky odpovídat tomu, že zdravější ženy mají vyšší pravděpodobnost, že se budou zapojovat do sexu a také budou mít lepší výsledky u porodu.

Vědci si myslí, že existují tři způsoby, jakými by sex mohl přirozeně vyvolat porod. Prostaglandiny v spermatu, orgasmus, který stimuluje činnost dělohy a zvýšení přirozeného oxytocinu ze sexuální aktivity.

Závěr by tedy byl, že je bezpečné mít nechráněný, vaginální sex jako prostředek vyvolání porodu, pokud jsou membrány neporušené, sexuální partner byl testován na sexuálně přenosné infekce a nejsou žádné jiné zdravotní problémy. 

Zdroje původního článku:

  • Bendvold, E., Gottlieb, C., Svanborg, K., Bygdeman, M., & Eneroth, P. (1987). Concentration of prostaglandins in seminal fluid of fertile men. Int J Androl, 10(2), 463-469.
  • Bovbjerg, M. L., Evenson, K. R., Bradley, C., & Thorp, J. M. (2014). What started your labor? Responses from mothers in the third pregnancy, infection, and nutrition study. J Perinat Educ, 23(3), 155-164.
  • Chayen, B., Tejani, N., Verma, U. L., & Gordon, G. (1986). Fetal heart rate changes and uterine activity during coitus. Acta Obstet Gynecol Scand, 65(8), 853-855.
  • Declercq, E. R., Sakala, C., Corry, M. P., & Applebaum, S. (2007). Listening to Mothers II: Report of the Second National U.S. Survey of Women’s Childbearing Experiences: Conducted January-February 2006 for Childbirth Connection by Harris Interactive(R) in partnership with Lamaze International. J Perinat Educ, 16(4), 15-17.
  • Foumane, P., Mboudou, E. T., Sama, J. D., Baba, S., Enama Mbatsogo, B. A., & Ngwana, L. (2014). Sexual activity during pregnancy and prognosis of labor in Cameroonian women: a cohort study. J Matern Fetal Neonatal Med, 27(13), 1305-1308.
  • Kafaei Atrian, M., Sadat, Z., Rasolzadeh Bidgoly, M., Abbaszadeh, F., & Asghari Jafarabadi, M. (2015). The association of sexual intercourse during pregnancy with labor onset. Iran Red Crescent Med J, 17(1), e16465.
  • Kavanagh, J., Kelly, A. J., & Thomas, J. (2001). Sexual intercourse for cervical ripening and induction of labour. Cochrane Database Syst Rev(2), CD003093.
  • Schaffir, J. (2006). Sexual intercourse at term and onset of labor. Obstet Gynecol, 107(6), 1310-1314.
  • Tan, P. C., Andi, A., Azmi, N., & Noraihan, M. N. (2006). Effect of coitus at term on length of gestation, induction of labor, and mode of delivery. Obstet Gynecol, 108(1), 134-140.
  • Tan, P. C., Yow, C. M., & Omar, S. Z. (2007). Effect of coital activity on onset of labor in women scheduled for labor induction: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol, 110(4), 820-826.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..